بج کت چیست و برای سفارش چطور باید اقدام کنیم؟

بج کت چیست

بج کت چیست و برای سفارش چطور باید اقدام کنیم؟ بج کت شاید نام بج کت برایتان ناآشنا باشد اما پس از اینکه بدانید بج کت چیست می‌دانید که هر روزه با آن سروکار دارید. بج به سینه گل, پلاک سینه, گل سینه و… گفته می‌شود که بر روی کت یا هر لباس دیگری نصب […]