قوانین و مقررات

1. قیمت
قیمت های ذکر شده به تومان محاسبه می گردد، مگر اینکه توافق اولیه برای پرداختی با یک ارز دیگر صورت گیرد. به دلیل نوسانات بازار و ارز، ما حق تغییر قیمت را با اطلاع رسانی مناسب برای خود قایل هستیم.

2. بسته بندی
همه محصولات تولید شده در نوین تندیس به نحو مطلوبی و با استاندارد مناسب بسته بندی می شوند تا کمترین آسیب را در صورت بی احتیاطی در حمل در اتوبوس یا اتومبیل های باری و یا هواپیما متحمل شوند اما در صورت اصرار برای بسته بندی اختصاصی، ما می توانیم با دریافت هزینه اضافی از شما این کار را انجام دهیم. لطفا قبل از ارسال برای بسته بندی و حمل اختصاصی با تیم فروش نوین تندیس تماس بگیرید. همچنین هر گونه آسیب ناشی از حمل در ارسال به عهده مشتری می باشد.
3. حمل
به طور معمول حمل و نقل محصولات پس از پایان کار به عهده مشتریان محترم می باشد . سفارشات برای صادرات با هماهنگی و انجام مراحل قانونی امکان پذیر است.

4. پرداخت
ما به صورت عام و برای تمام مشتریان نحوه پرداخت را با شرایط واریز 50 درصد به صورت پیش پرداخت و مابقی مانده حساب را پس از رویت محصولات آماده شده توسط مشتری یا نماینده قانونی او تسویه می کنیم.

قوانین مقررات